533 034 551 biuro@donperro.pl

HOTEL*****

W naszym hotelu kładziemy szczególny nacisk na pełną socjalizację przebywających u nas psów. Każdego z naszych podopiecznych traktujemy indywidualnie. Zaspokajamy potrzeby psów dbając o ich stan fizyczny i psychiczny, by ograniczyć ich stres związany z nieobecnością właścicieli. Przez cały rok zapraszamy wszystkich z Państwa, którzy chcą zapewnić maksimum komfortu pupilom w czasie swojego wyjazdu służbowego, urlopu, świąt, długiego weekendu...

 

Oferta hotelu

 • Hotel Don Perro szczególny nacisk kładzie na pełną socjalizację przebywających u nas psów. Spędzają one czas razem, nie są izolowane od siebie; śpią w jednym pomieszczeniu i przebywają razem na ogrodzie.
 • Dbając o stan fizyczny i psychiczny powierzonych nam psów, zapewniamy im odpowiednią ilość zabaw, pieszczot, spacerów, a także kontakt ze zrównoważonym stadem.
 • W Hotelu możliwe są  pobyty i indywidualne spotkania socjalizacyjne. Mają one na celu określenie problemu, przyczyn i wprowadzenie korekty niewłaściwych zachowań w stosunku do obcych psów, spowodowanych brakami socjalizacji.
 • Podopieczni hotelu przebywają przez 24 godziny na dobę w towarzystwie ludzi i pod ich fachową opieką. Mają możliwość swobodnego poruszania się i korzystania z ogrodu, placu szkoleniowego, wydzielonej części domu.
 • W hotelu żywienie odbywa się zgodnie z indywidualnymi zaleceniami Właściciela psa. Przestrzegamy diety, ilości pokarmu i godzin jego podawania. Na życzenie Klienta możliwe jest przygotowywanie lub gotowanie specjalnych posiłków.
 • Spacery dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego psa. Są one wyprowadzane poza teren hotelu do pobliskiego lasu, na polanę lub nad jezioro, gdzie latem mają okazję chłodzić się w wodzie.
 • Poza sezonem, w czasie pobytu psa w hotelu może być prowadzona korekta jego złych zachowań lub może być on poddany szkoleniu. Pobyt ze szkoleniem minimum 14 dni.
 • Dodatkową atrakcją mogą być też dla psa ćwiczenia ogólnorozwojowe, takie jak praca węchowa, tor przeszkód, spacer połączony z biegiem lub asystowanie przy rowerze.
 • Każdy Właściciel, we wcześniej umówionej formie jest informowany o samopoczuciu swojego pupila i przebiegu jego pobytu w hotelu. Właściciele mogą też, na bieżąco śledzić zdjęcia swojego psa, zamieszczane na firmowym profilu Facebooka Don Perro.
 • Na zamówienie Właściciela, przygotowywana jest płyta CD ze zdjęciami i filmikami dokumentującymi pobyt psa w hotelu.
 • W razie konieczności otaczamy psa opieką weterynaryjną i niezwłocznie powiadamiamy o tym fakcie Właściciela.

Regulamin hotelu

Kierując się wieloletnim doświadczeniem i mając na uwadze komfort oraz bezpieczeństwo psów, goszczących w naszym hotelu,  prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

I. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu, pobytu psa w hotelu. Ilość miejsc w Hotelu jest ograniczona.
Zarezerwowany termin pobytu psa, może ulec wydłużeniu lub skróceniu po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu.
W przypadku wydłużenia pobytu psa w hotelu jego Właściciel zobowiązany jest do pokrycia kosztów z tym związanych.

II. Na prośbę Klienta możliwa jest ‘wizyta zapoznawcza’ przed pozostawieniem psa w hotelu.
Jest ona wymagana, jeśli pies przejawia problemy wychowawcze i na co dzień nie jest socjalizowany.
Konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie dnia i godziny takiego spotkania.

III. Działalność firmy Don Perro to nie tylko Hotel i Szkolenia dla psów, ale także pomoc psom, które szukają nowego domu.
Na terenie hotelu przebywają prywatne psy, psy będące gośćmi hotelowymi oraz psy, które przygotowywane są do adopcji, a hotel stanowi dla nich dom tymczasowy.
W związku z powyższym teren hotelu podzielony jest na strefy, w których obowiązują określone zasady.
By nie wprowadzać zamieszania i zbędnej ekscytacji, psów przebywających na terenie hotelu nie wolno w żaden sposób dotykać psów,  nie należy mówić do psów oraz nie należy nawiązywać kontaktu wzrokowego z psami!  
Zapoznania i wprowadzenia nowego psa, w stado przebywające już na terenie Hotelu dokonują wyłącznie właściciele i pracownicy hotelu.
Właściciel powierzający psa pozostaje w tym czasie poza „strefą dla psów”.

IV. Doba hotelowa trwa od godziny 8:00 do 18:00.
Godziny przywiezienia i odbioru psa są ustalane indywidualnie.
Właściciel zobowiązany jest dowieźć i odebrać psa z hotelu PUNKTUALNIE, o umówionej godzinie, tak aby spóźnienia nie dezorganizowały harmonogramu dnia pozostałych gości hotelowych.
By ograniczyć stres związany z pozostawieniem psa po raz pierwszy na nowym terenie, ważne jest przywiezienie go w takich godzinach, by miał wystarczająco dużo czasu zapoznać się z otoczeniem i towarzystwem nowych psów przed wieczorem i nocą.
Przywiezienie psa do hotelu w okresie jesienno zimowym najpóźniej do godziny 16:00
Odbiór psa z hotelu najpóźniej do godziny 18:00

V. Zgodnie z cennikiem Don Perro koszt pobytu  psa w hotelu to 50 zł za dzień.
Płatności za pobyt psa w hotelu, Właściciel dokonuje w dniu jego przywiezienia do hotelu; jednorazowo, gotówką lub przelewem.
W przypadku przelewu, przy przyjęciu psa wymagane jest potwierdzenie dokonania płatności.
Millennium Bank 36 1160 2202 0000 0003 5611 8681
Płatność dotyczy terminu dokonanej rezerwacji. Przy ewentualnym skróceniu pobytu psa w hotelu, przez Klienta, Hotel nie zwraca kosztów za niewykorzystaną rezerwację.

VI. Do Hotelu nie są przyjmowane psy agresywne i przejawiające dominację.
Właściciel chcący pozostawić swojego psa w Hotelu, zobowiązany jest poinformować o problemach wychowawczych, stosunku psa do innych zwierząt oraz ludzi i stopniu jego socjalizacji.
W przypadku zatajenia ważnych informacji, mających wpływ na bezpieczeństwo pozostałych gości lub jeśli pies w dniu przyjęcia wykazuje zachowania agresywne,
Hotel może zażądać natychmiastowego odbioru psa przez Właściciela.

VII. Do Hotelu przyjmowane są wyłącznie psy zdrowe!
Właściciel psa zobowiązuje się do poinformowania Hotelu o faktycznym, aktualnym stanie zdrowia psa,  w tym alergiach, uczuleniach, dolegliwościach pokarmowych,
ostatnio przebytych chorobach, infekcjach itp.
W przypadku suczki do podania daty zakończenia ostatniej cieczki.
W przypadku braku książeczki zdrowia psa, może on nie zostać przyjęty do hotelu w umówionym terminie.
Książeczka zdrowia psa musi zawierać:
- aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie (zaświadczenie na osobnym druku)
- wpis o odrobaczeniu psa co 3 miesiące (data i nazwa podanego preparatu)
Odrobaczenie psa powinno mieć miejsce, nie później niż tydzień przed przywiezieniem go do Hotelu.
- wpis o zabezpieczeniu psa przed kleszczami i pchłami (data i nazwa podanego preparatu)
W przypadku urazu, choroby, lub innych zdarzeń budzących niepokój o stan zdrowia psa, Hotel zobowiązany jest otoczyć psa opieką weterynaryjną w pełnym zakresie.
Właściciel powierzając psa pod opiekę Hotelu wyraża a to zgodę.
Mając na względzie dobro psa, jego zdrowie i bezpieczeństwo Hotel, ma prawo podejmować decyzje o leczeniu psa, o czym niezwłocznie zostaje poinformowany jego Właściciel.

VIII. O ile Właściciel nie zaleci inaczej, karmienie psów w Hotelu odbywa się w dwóch porach: około godziny 8:00 oraz około godziny 17:00.
Właściciel wraz z psem przywozi zapas karmy, którą pies preferuje i określa ilość podawanych porcji.
Na terenie Hotelu pies je wyłącznie karmę przywiezioną przez Właścicieli. Nie otrzymuje też kości, gryzaków, smakołyków itp.
Z uwagi na wyeliminowanie możliwych dolegliwości żołądkowych, alergii oraz rywalizację między psami.
Przygotowywanie i gotowanie specjalnych posiłków dla psa, jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

IX. Wraz z psem do Hotelu Właściciel przywozi:
- Książeczkę zdrowia psa
- Posłanie, legowisko, koc, kennel-klatkę, psi kontener… (w zależności od przyzwyczajeń psa)
- Karmę, którą pies preferuje
- Smycz, obrożę
- Woreczki na psie odchody
Prosimy nie przywozić smakołyków, misek do karmy oraz zabawek psów.

X. W dniu przywiezienia psa do Hotelu podpisywana jest umowa.
Powierzając psa pod opiekę Hotelu, jego Właściciel w pełni akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
Dane niezbędne do przygotowania umowy Właściciel przesyła na adres: biuro@donperro.pl:
- imię i nazwisko właściciela psa,
- nr PESEL,
- imię psa, rasa, wiek
- telefony kontaktowe, adres e-mail

XI. W związku z posiadaniem przez Don Perro, ww. danych osobowych Klienci są informowani, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Firma Don Perro Szkolenie psów - Hotel dla psów Agnieszka Kotwica, Gołębowo 8a, 64-605 poczta Wargowo,
NIP 7781324622, REGON 302410709, zwana dalej: Administratorem.
Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres e-mail  biuro@donperro.pl lub telefonując pod numer 533 034 551.
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelową  lub szkoleniową dla psa - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawomocnione organy państwowe,
jak również podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
4.Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  
5.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny dla wykonania umowy.
A  po  tym okresie, chyba że zaistnieje  obowiązek przechowywania dokumentacji finansowo - podatkowej  przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym upłynął termin płatności podatku.
6.Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 w celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
9.W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.